PHOTOS: Cheese Festival

Cheese lovers flock to Italy festival.

Cheese Festival

Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Cheese Festival
Making mozzarella at Bra cheese festival, Italy. (Archivio Slow Food/foto Milanesio/Maurizio Milanesio)
Slideshows
1 2
ABC News on Facebook