Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on a banana slice.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on a cashew.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting of Istanbul by Hasan Kale shown on a piece of candy.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting of Istanbul by Hasan Kale shown on a piece of pasta.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on butterfly wings.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on butterfly wings.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on a seashell.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on fruit.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on a sugar cube.
  Courtesy Hasan Kale
 • Micro Art by Hasan Kale

  Micro Art by Hasan Kale
  A micro painting by Hasan Kale shown on a peanut.
  Courtesy Hasan Kale