Ex-Gov Kathleen Blanco, who led Louisiana during Hurricane Katrina, has died, according to officials close to the family

Ex-Gov Kathleen Blanco, who led Louisiana during Hurricane Katrina, has died, according to officials close to the family

BATON ROUGE, La. -- Ex-Gov Kathleen Blanco, who led Louisiana during Hurricane Katrina, has died, according to officials close to the family.