Sheriff identifies Southern California bar shooting suspect as 28-year-old Ian David Long

Sheriff identifies Southern California bar shooting suspect as 28-year-old Ian David Long.

Comments