President Biden takes 1st trip to Asia

President Joe Biden met with President Yoon Seok-youl of South Korea in Seoul.

Examined